Home / Tag Archives: ข่าว CHEVROLET

Tag Archives: ข่าว CHEVROLET

CHEVROLET โชว์ “การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต” ของรถยนต์ TRAILBLAZER และ COLORADO ที่มีความทนทานเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

       จากรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคของ Consumer Reports พบว่าอายุการใช้งานรถยนต์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11 ปี หรือ 200,000 ไมล์ (ประมาณ 321,868.8 กิโลเม …

Read More »